Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

e-Mobilnost| Elektro automobili | Plug-in Hibridi Budućnost u serijskoj proizvodnji

Novi e-Golf Sa dometom do 300 km³⁾

e-Pogon

Dinamika današnjice:Motori modela e-Golf.

Vožnja sa e-pogonom je zabavnija nego što mislite. Zbog toga što od prvog pokreta pruža maksimalni obrtni momenat i ubrzava bez prekida zahvaljujući 1-brzinskom mjenjaču.

Domet

Razmišljanje o životnoj sredini i više.

Novi e-Golf će vas odvesti do 300 km³. U posebnom uštednom načinu vožnje, sa podrškom za parametre profila vožnje i optimizovanim parametrima vozila za komfornu ili sportsku vožnju.

Stanice za punjenje

Tako je lako napuniti e-Golf..

Različite opcije naplate, sami odlučite kako i gdje snabdjevate energijom e-Golf.

Leksikon e-Mobilnosti Najvažniji pojmovi iz elektromobilnosti

BEV

Električno vozilo na beterije (Battery Electric Vehicle), vozilo koje isključivo vozi na snagu baterije. 

Blue Motion

Oznaka proizvoda koja se daje najekonomičnijem modelu Volkswagenove proizvodne linije. 

Komunikacija auto-prema-autu

Razmjena direktnih podataka i informacija između motornih vozila koji će vam pomoći u poboljšanju bezbjednosti na putu i povećanju stope protoka saobraćaja u budućnosti.

Komunikacija auto-prema-X

Komunikacija vozila sa njihovim okruženjem, što će pomoći sprečavanju saobraćajnih nesreća i zagušenja saobraćaja u budućnosti. 

CO2

Ugljen-dioksid, gas bez boje i bez mirisa koji se stvara tokomk procesa sagorevanja. CO2 se smatra glvanim uzrokom efekta zelene bašte i globalnog zagrevanja. Samo u 2007. godini, procenat CO2 u emisijama gasa zelene bašte iznosio je 88 posto.

DSG mjenjač sa dvostrukom spojnicom

Automatski ručni mjenjač koji omogućava u potpunosti automatske promene brzine koje se mogu uraditi bez vidljivog prekida snage vožnje, zahvaljujući dvema polovinama sistema zupčanika.

Smanjivanje

Smanjenje zapremine motora sa istovremenim povećanjem njegove specifične performanse ili gustine obrtnog momenta je moguće uz pomoć izazvane indukcije. Smanjenje zapremine pomaže smanjenju potrošnje goriva i emisija izduvnih gasova. 

Elektrifikacija pogonskog sklopa

Uspješna upotreba električnih motora kao alternativnih za budućnost započela je optimizacijom motora sa unutrašnjim sagorevanjem » Rekuperacijom (» Mikrohybrid) nastavljena je drugim Hibridnim sistemima (» Hybrid, » Plug-In Hybrid) i završava » BEV kao finalnim ciljem. 

Električna vozila

Automobili koji se pokreću na struju, pre nego na gorivo. Preciznije, ovaj izraz obuhvata i vozila na baterije, kao i vozila na gorivne ćelije, zavisno od toga gdje se čuva energija. Uopšteno govoreći, izraz ,,električno vozilo" se skoro uvijek koristi da opiše vozila na baterije (BEVs), koje se pokreću samo na struju.

Emisija

Izbacivanje substanci ili oblika energije u životnu sredinu. Glavne emisije koje nastaju od drumskog saobraćaja su ugljen-monoksid (CO), natrijum oksidi (NOx), sumpor-dioksid (SO2), ugljovodonici (HC) i CO2. Dizel motori takođe emituju čestice čađ, prašinu. Moderni sistemi za filtraciju smanjuju ih na minimum.

Hibridna vozila (HEV)

Hibridna električna vozila su vozila koja kombinuju najmanje dva koncepta pogona, motor sa unutrašnjim sagorevanjem i pogon elektromotora. Pojam hibrid je dvosmislen, jer se hibridna vozila mogu kategorizovati prema stepenu elektrifikacije (»mikro«, »blaga,» puna i »plug-in hibrid). Međutim, uopšteno govoreći, pojam hibridno vozilo obično znači »puni hibrid.

Intermodalni koncepti transporta

Cross-transport mobilnost i koncepti saobraćaja koji dozvoljavaju prelazak, bez problema, između aviona, autobusa i železnice, električnih vozila, vozila koja se rentiraju i bicikala.

Konstrukcija male težine

Tehnika konstrukcije čiji cilj je maksimalna ušteda na težini. Nezavisno od pogonskog sistema, konstrukcija male težine je najefikasnija opcija za uštedu goriva i smanjenje emisija.

Litijum-jon baterije koje se mogu ponovo puniti

Baterija koja se može ponovo puniti sa veoma velikom gustinom energije, termički je stabilna i praktično bez ikakvog dejstva memorije. Volkswagen se oslanja na ovu tehnologiju zbog njenih pozitivnih svojstava.

Memorijsko dejstvo

Gubitak kapaciteta kod određenih vrsta baterija koje se mogu iznova puniti, a koje nijesu u potpunosti ispražnjene prije nego što su ponovo napunjene. Pretpostavlja se da baterija ,,opaža" potražnju za energijom i vremenom samo obezbeđuje količinu energije koja je bila potrebna kod prethodnih procesa pražnjenja, umjesto originalne količine punjenja.

Mikro hibridi (TDI BlueMotion

U najtačnijem smislu, nijesu zaista prava hibridna vozila, nego prije proširenje motora sa sagorevanjem. Mikro hibridi štede gorivo uz pomoć start/stop sistema ili vrše povraćaj energije koja je proizvedena tokom kočenja (,,povraćaj energije") i njome pune bateriju vozila da bi oslobodila alternator. Međutim, zahvaljujući ovoj delimičnoj elektrifikaciji, sa dodatnom definicijom, možemo ih uključiti u hibridna vozila. Mikro hibrid nema elektromotor.

Djelimični hibridi

Vozila čija električna komponenta čini samo mali dio koncepta vožnje. Međutim, posjeduju veću elektrifikaciju nego mikro hibridi, pošto imaju svoju sopstvenu bateriju koja se može ponovo puniti i elektromotor. Bez obzira na to, pokretanje ovih vozila samo na struju nije još uvijek moguće kod djelimičnog hibrida, osim ukoliko vozilo nije potpuni hibrid, gdje postoji podrška motoru sa sagorevanjem. Volkswagen će se zato osloniti na tehologiju potpunog hibrida.

MQB
Zelena struja

Eko-elektricitet ili zelena struja je struja koja je stvorena iz obnovljivih izvora energije ili iz kogeneracije koja nije škodljiva po životnu sredinu; fizički, ne razlikuje se od sive struje.

Maksimalna količina nafte

Tačka na kojoj je globalno dostignuto najveće vađenje nafte, nakon čega se proizvodnja smanjuje svake godine. Međunarodna agencija za energetiku (International Energy Agency, IEA) procenjuje da će ova tačka biti distignuta 2020. godine. Što manje bude bilo nafte, benzin i dizel će biti skuplji. To je još jedan razlog zašto su potrebne alternativne tehnologije vožnje.

Plug-in hibridi (twinDrive BlueMotion)

Plug-in hibridno električno vozilo je vozilo koje kombinuje motor sa sagorevanjem i elektromotor. Baterija koja se može ponovo napuniti se može puniti na utičnici za električnu energiju (za razliku od potpunog hibrida čija baterija se može ponovo puniti samo povraćajem energije). Plug-in hibridi mogu da se voze značajno duže samo u režimu na struju. Plug-in hibridi mogu da voze oko 50 kilometara samo na struju, sa motorom na sagorevanje koji se uključuje na dužim rastojanjima. Ova vozila su idealna za ljude koji se voze po gradu, ali i idu na duža putovanja.

Smart Grid (pametna rešetka)

,,Inteligentna" elektro mreža koja koristi moderne informacije i komunikacionu tehnologiju da bi, na primjer, integrisala energiju koja nije generisana centralno, u svrhu optimizacije upravljanja opterećenjem ili u cilju upravljanja energijom od strane klijenta. Cilj je da se obezbjedi napajanje energijom na osnovu ekonomičnog i pouzdanog funkcionisanja ovog sistema.

Start/stop sistem

Sistem koji smanjuje potrošnju goriva automobila. Motor sa sagorevanjem se zaustavlja uz pomoć razvodnog ventila kočionog sistema generatora i dotok goriva se gasi kada automobil usporava ili stoji nepomično u saobraćajnoj gužvi. Startuje se u potpunosti automatski kada vozač pritisne pedalu gasa ili podigne stopalo sa kočnice. Postoji potencijalna ušteda goriva, posebno u gradskom saobraćaju gdje postoji mnogo faza kada je vozilo obično u stanju mirovanja.

Tank-to-Wheel

pogledajte Well-to-Wheel.

TDI

TDI je oznaka koju je dao Volkswagen dizel vozilima sa direktnim ubrizgavanjem goriva i turbopunjačem. Ključne karakteristike TDI motora su njihova ekonomičnost, male emisije, velika izlazna snaga (obrtni momenat) i veoma velika efikasnost u pogledu energije. U mnogim zemljama, TDI je registrovani trgovački znak kompanije Volkswagen AG.

Think Blue.

Volkswagenova inicijativa za mobilnost i održivost koji nijesu štetni po životnu sredinu. Ovo ime potiče iz slogana ,,Mislite malo" koji je išao ruku pod ruku sa pričama o uspjehu Volkswagenove bube 1960-tih. Dok je tada značio nuđenje pristupa mobilnosti što većem broju ljudi, ,,Mislite plavo" ima za cilj da vodi ka tranziciji ka mobilnosti koja nije štetna po životnu sredinu i takvom stilu života. Više o ,,Razmišljajte plavo".

TSI

Ovo ime je dato vrsti motora koji pokriva sve benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem goriva i jednim ili duplim napajanjem Volkswagen vozila. Koncept uključuje različite verzije i kapacitete punjenja, kao i različit broj cilindara i njihov raspored. Sa svojom TSI tehnologijom, Volkswagen je uspio stvoriti motore koji nude prednosti smanjene potrošnje goriva, a istovremeno su osvojili kupce svojim superiornim pražnjenjem snage.

 

Hibrid

Potpune hibride karakteriše činjenica da se mogu pokretati na bilo koji od dva pogona. Motor sa sagorevanjem i elektro motor se generalno mogu koristiti i zajedno kao pogon.

Well-to-Tank

pogledajte Well-to-Wheel

Well-to-Wheel

Ukupna potrošnja energije i emisije gasa goriva sa efektom staklene bašte izazvane proizvodnjom, nabavkom i upotrebom. Kod sirove nafte ovo počinje u bušotini, preko rafinerije, mreže pumpi i rezervoara vozila do proizvodnje energije u vozilu. Ovaj stav je podeljen na dva koraka: well-to-tank put opisuje nabavku goriva, dok tank-to-wheel put opisuje upotrebu goriva u vozilu i emisije koje se stvaraju dok vozilo radi. 

Vozilo sa nultom emisijom (Zero Emission Vehicle, ZEV)

ZEV, vozilo sa nultom emisijom je vozilo koje ne emituje štetne izduvne gasove kada se vozi i usaglašeno je sa tzv. graničnim vrednostima nulte emisije. Međutim, da bi se vozilo smatralo vozilom nulte emisije u sveukupnoj ravnoteži energije, električna energija koja se koristi za vožnju ovog vozila mora poticati iz obnovljivih izvora. 

MEB − Modularni sistem elektrifikacije Konstrukcijski kit e-Mobilnosti

Fleksibilno i efikasno


Volkswagen gradi temelje za mobilnost budućnosti uz modularni kit za elektrifikaciju (MEB). Ali kako tačno djeluje MEB i zašto nam je to potrebno? Odgovoramo na deset najvažnijih pitanja.

1.) Šta je MEB?

Modularni kit za elektrifikaciju (MEB) je modularni sistem za proizvodnju električnih automobila koji Volkswagen trenutno razvija. Uvođenje modularne tranzicione platforme (MQB) u arhitekturu automobila u 2012. značilo je dalekosežnu tehnološku promenu sistema: princip platforme zamenjen je fleksibilnim modularnim sistemom koji čini konstrukciju vozila još efikasnijim. MEB će biti sljedeći veliki korak: od 2015. godine, razvijen je kako bi dodatno optimizovao snagu MQB-a - obzirom na elektromobilnost.

2.) Šta razlikuje MEB od MQB?

Kada je MQB zamišljen, vizija masovnog e-vozila još nije igrala centralnu ulogu koju zauzima danas. MEB će sada biti razvijen upravo u skladu sa tim: osovine, pogoni, razmjera razmaka i težina, tako da je automobil bude optimalno opremljen za zahteve e-mobilnosti? Prije svega, koji je najbolji dizajn i pozicioniranje za baterije? Trenutno dostupni e-automobili iz Volkswagena izgrađeni su na temelju MQB-a. Ovo je sjajno - ali MEB će nastaviti optimizaciju koncepta i proizvodnju e-automobila.

3.) Zašto nam je potreban i novi kit?

Zbog toga što namjenski ugrađeni komplet, kao što je MEB, čini e-automobile efikasnijim i stoga dugoročno isplativijim, što Volkswagenu omogućava da efikasnije fokusira svoju proizvodnju na e-mobilnost kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za električnim vozilima. Međutim, drugi faktori utiču na buduću maloprodajnu cijenu e-automobila - naročito brz napredak u tehnologiji baterija.

 

4.) Postoje li automobili danas na platformi MEB?

Do sada Volkswagen je predstavio tri e-konceptna vozila bazirana na MEB-u: 2016. E-Bus BUDD-e, I.D., koji je izazvao pažnju u Parizu 1986. godine i I.D. koji predstavljen na Detroit Auto Showu 2017. godine. BUZZ, koji prenosi viziju budućnosti. Prema planu, kompaktni automobil koji se bazira na MEB će ući u proizvodnju 2020. godine.

5.) Hoće li vozači primetiti razliku?

Vozači Volkswagen e-automobila već danas koriste prednosti e-mobilnosti. Ali sa generacijama vozila na bazi MEB, ove su prednosti dodatno poboljšane: puni obrtni moment u odnosu na položaj, pogon zadnjih točkova i njegove prednosti i ubrzanju, zahvaljujući niskom položaju optimalne ravnoteže vožnje, bolje digitalne funkcije. Mnoge vizije koje su se pre nekoliko godina činile nevažnima uključene su u koncept MEB.

6.) Ima li MEB posljedice za dizajn unutrašnjosti vozila?

Centralni element MEB je visokonaponska akumulatorska baterija. Njen oblik i položaj igraju važnu ulogu: na prvi pogled, izgleda kao stilizovana čokoladna tabla, ravna, sastavljena od podmodula. Delovi postavljeni u podu stvaraju nezamislivo mesto u unutrašnjosti. Osim toga, komandna tabla je manjena, centralna konzola može se postaviti varijabilno - prostor je važan aspekt putničkih koncepata budućnosti: uglavnom autonomnih automobila, u kojima će se  obavljati kancelarijski rad ili provoditi slobodno vrijeme.

7.) Koji su najveći izazovi u razvoju MEB-a?

U MEB-u se moraju razmotriti razni aspekti, koji će postati tehnološki specifičniji u godinama koje dolaze - digitalizacija, umrežavanje, potpuno autonomna vožnja. Kako arhitektura vozila treba da izgleda kako bi omogućila što veći broj aplikacija i sistema u svim tim područjima? Integrisanje hardvera u fiksne arhitekture uvek je nedostatak - dakle, digitalni sistemi zaključavanja za deljenje automobila ili senzori za autopilot trebali bi biti stvoreni u MEB-u od samog početka. Tačka dva: efikasnost i troškovi.

8.) Šta se još mora da se ispuni prije nego što MEB automobili mogu da uđu u proizvodnju?

Veliki napredak postignut je od početka rada na MEB-u 2015. - završetak tzv. rane faze razvoja je u proleće 2017. Do 2020, prvi e-automobil u stilu I.D. ući će u masovnu proizvodnju. Međutim, koliko će se brzo e-mobilnost širiti u budućnosti zavisi od drugih, posebnih infrastrukturnih činioca - na primjer, stanju javne mreže na punjačima. Od zemlje do zemlje, situacija ovde često varira u velikoj mjeri, ali ekspanzija trenutno napreduje.

9.) Hoće li MEB potpuno da zamjeni MQB?

Ne, neće. Iako uloga električnog pogona u narednom periodu dobija na važnosti, Volkswagen će nastaviti sa proizvodnjom automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem - i potrebna je MQB kao osnova arhitekture za sada. Jer, iako sigurno možete izgraditi e-automobile na temelju MQB - obrnuto nije slučaj.

10.) Šta znači predstavljanje MEB za Volkswagen marku?

Prema strategiji "Transform2025 +", Volkswagen želi da proda milion e-automobila godišnje 2025., koji će se širiti na preko 30 različitih modela preko marki Grupe. Ovaj je cilj uzročno povezan sa MEB-om: masovna proizvodnja e-automobila moguća je samo na bazi novog modularnog sistema. Tako je riječ o mnogo većoj promjeni od inženjerskih detalja: Modularni kit za elektrifikaciju je investicija u budućnost mobilnosti. Prekretnica za Volkswagen Vision.